17/12/10

ΑΓΝΟΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


Εκείνο που μας μένει
είναι το μέλλον.
Είναι το μόιο που έχουμε
και το μόνο που θέλουν
να μας πάρουν.

Το παρελθόν μας
έτσι κι αλλιώς το αγνοούν.

Αυτό τους κάνει να είναι σίγουροι
ότι μπορούν να πετύχουν
το σκοπό τους.

Όμως…

Αν ήξεραν
τώρα θα τρέχανε να κρυφτούν
μέσα στο καταργημένο τους σήμερα.

Θα είχαν ήδη καταλάβει
ότι έχουν καταργηθεί μαζί του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: